Başkent OSB Yenilik Merkezi, işletmelerin teknoloji geliştirmesine liderlik ediyor ve inovatif dönüşümü sağlıyor. Yalın üretim, verimlilik artışı, teknoloji yönetimi ve dijitalleşme konularında uzman ekibiyle size destek sunuyor.

İletişim Bilgileri

Şadi Türk Bulvarı No:19
Malıköy - Sincan / ANKARA
Yenilik Merkezi Binası
+90 312 640 11 00
Dahili: 1201 / 1202 / 1203

AR-GE ve İNOVASYON

  • FİKRİ, SINAİ HAKLAR DANIŞMANLIĞI

Fikri ve sınai haklar danışmanlığı, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin korunmasını ve yönetilmesini sağlayan önemli bir hizmettir. Çankaya Üniversitesi TTO ile yaptığımız iş birliğine göre verilecek olan hizmetler şu şekildedir;

•Patent ya da tasarım tescil başvurusu öncesinde buluş ya da tasarım bildirimlerinin incelenmesi, ön değerlendirmesinin yapılması,

•Buluşların içeriğine yönelik patent araştırmasının yapılması ya da patent araştırması konulu seminer verilmesi, 

•Patent/faydalı model/ tasarım/marka başvurusu yapıldıktan sonraki süreçlerde resmi mevzuatla ilgili bilgi danışmanlığı ya da bilgilendirme seminerleri verilmesi,

•Fikri Sınai Mülkiyet Hakları (patent/faydalı model/tasarım/marka/telif hakları) alanında konu bazlı ya da yine resmi işlem süreçleriyle ilgili spesifik kısımlarla ilgili bilgilendirme seminerleri verilmesi.

  • AKADEMİK DANIŞMANLIK DESTEĞİ

Akademik danışmanlık desteği ile sanayi sektöründe faaliyet gösteren işletmeler, üniversitelerin ve araştırma kurumlarının bilgi ve uzmanlığından yararlanarak rekabet avantajı elde edebileceklerdir. Bu danışmanlık hizmeti, işletmelerin Ar-Ge faaliyetlerinden inovasyon yönetimine kadar geniş bir yelpazede destek sunar.

  • PROJE BAŞVURU DESTEĞİ

  * Firma İle Hibe Programı Özelinde Görüşülmesi

Hibe Programına Yönelik Proje Konusunun Belirlenmesi

 *  Proje Yazımı İçin Ortaklar Arası Görev Dağılımının Yapılması

*  Proje Başvurusunun Yapılması

  • BİLGİLENDİRME DESTEĞİ

Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerine yönelik bilgilendirme danışmanlığı verilecektir.

  • Konular
İnovasyon Yönetimi 3 Saat
Ar-Ge Yönetimi   3 Saat
Ar-Ge Merkezleri’nin Vergiler İle İlgili İstisna ve Muafiyetleri 3 Saat
Ar-Ge Merkezlerine Yönelik Fikri Sınai Hakları Farkındalığı 2 Saat
Patent Okur-Yazarlık ve Araştırması  2 Saat
Ar-Ge Projesi Geliştirme ve Hazırlama Teknikleri 2 Saat

 

  • ÜSİMP İNOVASYON KARNESİ

Firmaların Ar-Ge ve inovasyon yeteneklerini belirleyip güçlü ve zayıf yönlerini tespit etmek amacıyla EÜ EBİLTEM-TTO tarafından geliştirilmiş ve tüm kullanım hakları ÜSİMP’e devredilmiş bir öz değerlendirme çalışmasıdır. Firmalar, ortalama 20 dakika süren bir süreçte verdikleri bilgilere dayanarak 24 parametrede "İnovasyon Karnesi" alabilmektedir. Bu karne, firmanın mevcut durumunu gösterdiği gibi Türkiye'deki diğer firmalarla karşılaştırma yapma imkânı da sunmaktadır.

İmalat sektöründeki işletmelerin Ar-Ge, teknoloji ve inovasyon yetkinliklerini ölçen, işletme değer zinciri içindeki geliştirilebilecek alanları tespit eden ÜSİMP İnovasyon Karnesi, 7/24 erişime açık web tabanlı ve ÜSİMP ile işbirliği neticesinde Başkent OSB Yenilik Merkezi aracılığıyla işletmelerin talep etmeleri halinde Yenilik Merkezi uzmanları tarafından uygulanacak bir öz değerlendirme aracıdır.

 

DİJİTAL DÖNÜŞÜM

* DDX Yol Haritası

* Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi

* Teknoloji Yol Haritası

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

* 1831 Yeşil İnovasyon TÜBİTAK Çağrısı

* TTGV Eko Üretim

* TEGV Atma-Bağışla Projesi

DIŞ TİCARET

* Hedef Pazar İstihbaratı

* Hedef Müşteri İstihbaratı

* Hedef Ürün İstihbaratı

* Tedarikçi İstihbaratı

* İhale İstihbaratı

* Teknik İstihbarat

AKTİF PROJELER

* Metal ve Makine Sektöründe Sürdürülebilir İhracat İçin Yeşil ve Dijital Dönüşüm URGE Projesi

* Sanayide NEET Kadınlar

* Ankara Kalkınma Ajansı Teknik Destek Çağrısı

* Yenilikçilik Programı

EĞİTİM

* İnovasyon Yönetimi Eğitimi

* Ar-Ge Yönetimi Eğitimi

* Ar-Ge Merkezlerinin Vergiler ile İlgili İstisna ve Muafiyetleri Eğitimi

* Ar-Ge Merkezlerine Yönelik Fikri Sınai Hakları Farkındalık Eğitimi

* Patent Okur-Yazarlık ve Araştırma Eğitimi

* Ar-Ge Projesi Geliştirme ve Hazırlama Eğitimi

YENİLİKÇİLİK PROGRAMI

Başkent OSB firmalarının yenilik yönetim kapasitelerinin ölçülmesi ve geliştirilmesine yönelik çözüm!

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Başkent OSB Yenilik Merkezi tarafından yürütülen Yenilikçilik Programı firmalarımızın Ar-Ge ve yenilik kapasitelerini geliştirerek rekabet güçlerini artırmalarına destek olmak için tasarlanmıştır.

Programın amacı, Başkent OSB bünyesinde faaliyet gösteren sanayi firmalarının yenilik yönetim kapasitelerini ölçmek, analiz etmek ve bu doğrultuda hazırlanmış yol haritası ve projelerine mentorluk, danışmanlık ve eğitim desteği verilmesini sağlamaktır.

Yenilikçilik Programında OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi kapsamında ISO 56002 (Yenilik Yönetim Sistemi) ve ISO 56004 (Yenilik Yönetimi Değerlendirme) standartlarına uygun olarak alanında uzman kişiler tarafından özgün bir şekilde geliştirilen iMAGE (Innovation Management Assessment Gadget for Enterprises) değerlendirme aracı kullanılmaktadır.