Başkent OSB Yenilik Merkezi, işletmelerin teknoloji geliştirmesine liderlik ediyor ve inovatif dönüşümü sağlıyor. Yalın üretim, verimlilik artışı, teknoloji yönetimi ve dijitalleşme konularında uzman ekibiyle size destek sunuyor.

İletişim Bilgileri

Şadi Türk Bulvarı No:19
Malıköy - Sincan / ANKARA
Yenilik Merkezi Binası
+90 312 640 11 00
Dahili: 1201 / 1202 / 1203

YALIN VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM PROGRAMI

Yalın ve Dijital Dönüşüm Programı, firmaların yalın ve dijital dönüşüm konusunda farkındalıklarını artırmak ve bu süreçlerinde firmalara destek olmak amacıyla tasarlanmıştır. Yalın ve Dijital Dönüşüm Programı 3 ayrı modül üzerinden çoklu iş birliği yaklaşımı ile yürütülmektedir;

Yalın ve Dijital Dönüşüm Olgunluk Değerlendirme Modülü

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının oluşturduğu danışmanlık havuzunda yer alan Yalın Olgunluk Değerlendirme Analizi (YODA) Eğitim Programında akredite olmuş ve/veya TÜBİTAK TÜSSİDE tarafından geliştirilen DDX Dijital Dönüşüm Değerlendirme Modeli akreditasyonunu almış Başkent OSB Yenilik Merkezinin birlikte çalışacağı yalın ve /veya dijital dönüşüm uzmanları aracılığıyla firmaların Yalın ve/veya Dijital Dönüşümde mevcut durumlarını analiz eden ve firmalara stratejik yol haritası sunan rapor hazırlanacaktır. 

Yalın Dönüşüm Modülü

Ankara Model Fabrika’nın uygulayacağı Öğren & Dönüş Programında, programa katılan proje liderlerinin yalın üretim yetkinliklerini geliştirmek ve böylece firmaların kendi yalın liderlerini yetiştirmelerini sağlayarak kendi insan kaynakları ile yalın dönüşümlerini sürdürülebilir kılmak amaçlanmaktadır. Programda proje liderlerinin model fabrikada katıldıkları deneyimsel eğitimler aracılığıyla yalın üretim yetkinlikleri oluşmaya başlar ve uzman saha koçları eşliğinde kendi işletmelerinde seçilen pilot alanda uygulayarak gelişir.

Dijital Dönüşüm Modülü

Dijital dönüşüm alanında hizmet veren paydaşlarla hayata geçirilecek ilk iş birliğimiz ODTÜ’nün yararlanıcısı olduğu, MAKFED, TAYSAD, Sistem Global Danışmanlık, Fraunhofer Enstitüsü ve INL (International Iberian Nanotechnology Laboratory) paydaşlığında yürütülecek olan IPA projesi olarak ortaya çıkan ODTÜ Dijital İnovasyon Merkezi’dir. Bu kapsamda bölgemizde otomotiv ve makine sektöründe faaliyet gösteren KOBİ ölçeğindeki firmalarımıza yönelik yürütülmesi planlanan faaliyetler şu şekildedir;

> Dijital dönüşüm olgunluk analizi ve stratejik yol haritası oluşturma
> Proje önerileri geliştirme
> Beceri ve kapasite geliştirme eğitimleri

Programa ilişkin ayrıntılı bilgi içeren rehberimize buradan ulaşabilirsiniz.

 

YENİLİKÇİLİK PROGRAMI

Başkent OSB firmalarının yenilik yönetim kapasitelerinin ölçülmesi ve geliştirilmesine yönelik çözüm!

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Başkent OSB Yenilik Merkezi tarafından yürütülen Yenilikçilik Programı firmalarımızın Ar-Ge ve yenilik kapasitelerini geliştirerek rekabet güçlerini artırmalarına destek olmak için tasarlanmıştır.

Programın amacı, Başkent OSB bünyesinde faaliyet gösteren sanayi firmalarının yenilik yönetim kapasitelerini ölçmek, analiz etmek ve bu doğrultuda hazırlanmış yol haritası ve projelerine mentorluk, danışmanlık ve eğitim desteği verilmesini sağlamaktır.

Yenilikçilik Programında OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi kapsamında ISO 56002 (Yenilik Yönetim Sistemi) ve ISO 56004 (Yenilik Yönetimi Değerlendirme) standartlarına uygun olarak alanında uzman kişiler tarafından özgün bir şekilde geliştirilen iMAGE (Innovation Management Assessment Gadget for Enterprises) değerlendirme aracı kullanılmaktadır.

1 2

EKO-ÜRETİM YEŞİL DÖNÜŞÜM PROGRAMI

Döngüsel ve sürdürülebilir ekonomiye geçişte çevre ve iklim dostu Başkent OSB firmaları.

Başkent OSB Yenilik Merkezi ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliği ile 2021 Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Eylem Planı kapsamında belirlenen “sınırda karbon düzenlemeleri, yeşil ve döngüsel ekonomi, temiz enerji ve iklim değişikliği ile mücadele” konularında bölgede faaliyetlerini sürdüren firmaların farkındalık ve kapasitelerinin artırılması hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda, firmaların ulusal ve uluslararası yasal mevzuatlara uyum süreçlerini kolaylaştırmak, rekabetçilik ve karlılık avantajlarını geliştirmek için “Eko-Üretim Yeşil Dönüşüm Programı” tasarlanmıştır.

Bu program kapsamında, program paydaşımız TTGV tarafından tasarlanmış olan EkoReka Ön Analiz aracı ile eko üretime yönelik katılımcı firmaların kapasitesi ve olgunluk düzeyi ölçülerek temel ihtiyaçları tespit edilecek ve firmaya özgü Değerlendirme Raporu olarak sunulacaktır. Programın ilerleyen sürecinde ise Detaylı Analiz/Yol Haritası geliştirme ve Yatırıma Hazırlık, Fizibilite ve Proje Planı aşamalarına devam imkanı sunulacaktır.

1 2