Başkent OSB Yenilik Merkezi, işletmelerin teknoloji geliştirmesine liderlik ediyor ve inovatif dönüşümü sağlıyor. Yalın üretim, verimlilik artışı, teknoloji yönetimi ve dijitalleşme konularında uzman ekibiyle size destek sunuyor.

İletişim Bilgileri

Şadi Türk Bulvarı No:19
Malıköy - Sincan / ANKARA
Yenilik Merkezi Binası
+90 312 640 11 00
Dahili: 1201 / 1202 / 1203
Başkent OSB Yenilik Merkezi

Başkent OSB Yenilik Merkezi

Teknolojik dönüşümün kalbi burada atıyor!

Başkent OSB Yenilik Merkezi, işletmelerin teknoloji geliştirmesine liderlik ediyor ve inovatif dönüşümü sağlıyor. Yalın üretim, verimlilik artışı, teknoloji yönetimi ve dijitalleşme konularında uzman ekibiyle size destek sunuyor.

On Birinci Kalkınma Planının 322.4 sayılı tedbirine göre; “OSB’lerde firmalara iş geliştirme, kamu destekleri, proje hazırlama, üniversite ile iş birliği, yalın üretim, verimlilik, teknoloji yönetimi, kümelenme ve dijitalleşme konularında destek verecek Yenilik Merkezleri kurulacaktır” (SBB, 2019:66).

1970’lerden sonra bilgi teknolojilerinin üretim, pazarlama ve tüketim süreçlerine dahil edilmesi ile yenilik ve teknoloji, ekonomik büyümenin kilit unsuru olarak görülmeye başlanmıştır. Türkiye’de 1962 yılından bu yana OSB’ler düzenli sanayi alanları olarak faaliyete başlamıştır. Dünyanın bilgiye dayalı ekonomiye geçişi ile yenilik ve teknoloji hazırlığı süreçlerinde OSB firmaların bilgi üretimi, iş birliği sağlama ve kapasite geliştirme konularında yenilikçi hizmet alabilmeleri amacı ile teknokentler ve inovasyon merkezleri gibi ara yüz kurumlar önem kazanmıştır.

9. ve 10. Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikler doğrultusunda tasarlanan ve 2016 yılında başlatılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile UNDP ortaklığında yürütülen OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi kapsamında “2023’e Doğru Türkiye’de OSB’ler” raporu (Cansız, Kurnaz ve Çağlar, 2018) hazırlanmıştır. Çalışmaların katkısı ile On Birinci Kalkınma Planında (2019-2023) OSB’lerde “Yenilik Merkezlerinin” kurulması hedefine yer verilmiştir. Yenilik merkezleri ile bölgesel farklılık ve ihtiyaçlara göre:

  • Firmaların açık yeniliğe geçmesi,
  • Birbirleriyle iletişim, güven ve iş birliklerinin artması,
  • Teknopark, TTO, araştırma merkezleri gibi uygulama birimlerinin bu sürece katkılarının artırılması için firmalara girişimcilik, dijitalleşme, Ar-Ge ve yenilik konularında destek sağlanması yönündeki tedbirlere yer verilmiştir.

Başkent OSB de bu çerçevede seçilen pilot OSB’ler arasında yer almaktadır.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü arasında Başkent OSB’de Yenilik Merkezi kurulmasına ilişkin İş Birliği Protokolü 30.11.2021 tarihinde imzalanmıştır. Başkent OSB Yenilik Merkezi, 02 Ocak 2023 tarihi itibariyle faaliyete geçmiştir.

Başkent OSB Yenilik Merkezi’nin personellerinin seçilmesi ile merkez, Başkent OSB Bölge Müdürlüğü Binası yanında Yenilik Merkezi binasında hizmet vermeye başlamıştır.

Info

Proje Ekibimiz

Hülya BAYRAK
Yenilik Merkezi Koordinatörü

Lisans eğitimini ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünü 2009 yılında, Yüksek Lisansını ise yine aynı üniversitede Kentsel Tasarım Programında tamamlamıştır. Şu anda, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Şehircilik Doktora Programında Bölgesel Yenilik Destek Politikaları üzerine doktora tez çalışmasını yürütmektedir.

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın farklı birimlerinde bölgesel kalkınmayı sağlamak amacıyla 9 yıl çalışmıştır. Bu süre zarfında bölgesel politika ve strateji geliştirme, sektörel ve fizibilite raporları hazırlama, mali ve yeni nesil destek programları tasarlama ve uygulama, ulusal ve uluslararası proje başvurularının geliştirilmesi ve uygulanması konularında çeşitli çalışmalar yürütmüştür. 2017 yılında firmaların yenilik yönetimi kapasitelerinin geliştirilmesi için Ajans bünyesinde tasarlanan programı başarıyla koordine etmiştir. 2018-2020 yılları arasında yine aynı konu üzerine hazırlanan bir AB Projesi kapsamında firmaların yenilik yönetim kapasitelerini analiz etmiş, firmalara özgü yol haritası hazırlamış ve yenilik yönetimi üzerine eğitim vermiştir. 2022 yılında özel bir danışmanlık firmasında proje tasarımı, sektörel ve fizibilite raporu hazırlama alanlarında hizmet vermiştir. 2023 Ocak ayından beri Başkent OSB Yenilik Merkezi’nde Koordinatör olarak çalışmaktadır.

Esra BAYTEKİN
Yenilik Merkezi Proje Uzmanı

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümünde 2018 yılında lisans eğitimini tamamlamıştır. Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü yüksek lisans programından 2022 yılında mezun olmuştur ve kentsel erişilebilirlik ve sürdürülebilirlik konusunda mekâna dayalı istatiksel analizler kullanarak tez çalışmasını yürütmüştür. Doktora eğitimine Gazi Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü devam etmektedir.

2018 yılında ODTÜ Teknokent bünyesinde akıllı ulaşım sistemleri üzerine çalışan bir firmada trafik sinyalizasyon sistemleri, sinyal koordinasyon uygulamaları, dinamik kavşak kontrol sistemleri konularında Ar-Ge çalışmalarında görev almıştır. 2020-2023 yıllarında TÜBİTAK 1003- Öncelikli Alanlar Ar-Ge Projeleri Destekleme Programında proje asistanlığı yapmıştır. Proje yönetimi, veri toplama, veri madenciliği ve coğrafi bilgi sistemleri üzerine projeye destek vermiştir. 2021 yılında kalkınma ajansları destekleri kapsamında kamu kurum ve kuruluşlarına dijitalleşme, inovasyon, yapay zekâ ve büyük veri konularında proje hazırlanması hizmeti vermiştir. 2023 Şubat ayı itibari ile Başkent OSB Yenilik Merkezinde Proje Uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır.

Işıl YENİCE ÖZTÜRK
Yenilik Merkezi Proje Uzmanı

ODTÜ Kimya Bölümü Lisans eğitimini 2013 yılında tamamlamış, 2016 yılında ise aynı bölümden Organik Sentez alanında Yüksek Lisans derecesini almıştır.

2017 yılından itibaren endüstriyel yapıştırıcılar alanında çeşitli firmalarda Ar-Ge, teknik satın alma ve teknik satış departmanlarında görev aldıktan sonra kurum içi dijital dönüşüm projelerine odaklanmıştır. Teknoloji ve inovasyon yolculuğunu desteklemek amacıyla 2022 yılında ODTÜ-SEM Teknolojik İnovasyon Yönetimi Eğitimi’ni başarı ile tamamlamıştır. Agroekolojik Tarım ve Sürdürülebilir Endüstriyel Çözümler konularına yöneldiği bu süreçte, tarım artıklarından sürdürülebilir mobilya üretimi alanında çalışmalarını yürüten bir start-up şirkete malzeme araştırma ve geliştirme danışmanlığı yapmıştır. 2023 Nisan ayı itibariyle Başkent OSB Yenilik Merkezi’nde proje uzmanı olarak çalışmaya başlamıştır.