Başkent OSB Yenilik Merkezi, işletmelerin teknoloji geliştirmesine liderlik ediyor ve inovatif dönüşümü sağlıyor. Yalın üretim, verimlilik artışı, teknoloji yönetimi ve dijitalleşme konularında uzman ekibiyle size destek sunuyor.

İletişim Bilgileri

Şadi Türk Bulvarı No:19
Malıköy - Sincan / ANKARA
Yenilik Merkezi Binası
+90 312 640 11 00
Dahili: 1201 / 1202 / 1203
Başkent OSB Yenilik Merkezi

Başkent OSB Yenilik Merkezi

Teknolojik dönüşümün kalbi burada atıyor!

Başkent OSB Yenilik Merkezi, işletmelerin teknoloji geliştirmesine liderlik ediyor ve inovatif dönüşümü sağlıyor. Yalın üretim, verimlilik artışı, teknoloji yönetimi ve dijitalleşme konularında uzman ekibiyle size destek sunuyor.

On Birinci Kalkınma Planının 322.4 sayılı tedbirine göre; “OSB’lerde firmalara iş geliştirme, kamu destekleri, proje hazırlama, üniversite ile iş birliği, yalın üretim, verimlilik, teknoloji yönetimi, kümelenme ve dijitalleşme konularında destek verecek Yenilik Merkezleri kurulacaktır” (SBB, 2019:66).

1970’lerden sonra bilgi teknolojilerinin üretim, pazarlama ve tüketim süreçlerine dahil edilmesi ile yenilik ve teknoloji, ekonomik büyümenin kilit unsuru olarak görülmeye başlanmıştır. Türkiye’de 1962 yılından bu yana OSB’ler düzenli sanayi alanları olarak faaliyete başlamıştır. Dünyanın bilgiye dayalı ekonomiye geçişi ile yenilik ve teknoloji hazırlığı süreçlerinde OSB firmaların bilgi üretimi, iş birliği sağlama ve kapasite geliştirme konularında yenilikçi hizmet alabilmeleri amacı ile teknokentler ve inovasyon merkezleri gibi ara yüz kurumlar önem kazanmıştır.

9. ve 10. Kalkınma Planı’nda yer alan öncelikler doğrultusunda tasarlanan ve 2016 yılında başlatılan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile UNDP ortaklığında yürütülen OSB’lerde Teknoloji Geliştirme Projesi kapsamında “2023’e Doğru Türkiye’de OSB’ler” raporu (Cansız, Kurnaz ve Çağlar, 2018) hazırlanmıştır. Çalışmaların katkısı ile On Birinci Kalkınma Planında (2019-2023) OSB’lerde “Yenilik Merkezlerinin” kurulması hedefine yer verilmiştir. Yenilik merkezleri ile bölgesel farklılık ve ihtiyaçlara göre:

  • Firmaların açık yeniliğe geçmesi,
  • Birbirleriyle iletişim, güven ve iş birliklerinin artması,
  • Teknopark, TTO, araştırma merkezleri gibi uygulama birimlerinin bu sürece katkılarının artırılması için firmalara girişimcilik, dijitalleşme, Ar-Ge ve yenilik konularında destek sağlanması yönündeki tedbirlere yer verilmiştir.

Başkent OSB de bu çerçevede seçilen pilot OSB’ler arasında yer almaktadır.

Başkent Organize Sanayi Bölgesi ve T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü arasında Başkent OSB’de Yenilik Merkezi kurulmasına ilişkin İş Birliği Protokolü 30.11.2021 tarihinde imzalanmıştır. Başkent OSB Yenilik Merkezi, 02 Ocak 2023 tarihi itibariyle faaliyete geçmiştir.

Başkent OSB Yenilik Merkezi’nin personellerinin seçilmesi ile merkez, Başkent OSB Bölge Müdürlüğü Binası yanında Yenilik Merkezi binasında hizmet vermeye başlamıştır.

Info

Proje Ekibimiz

Dilara DANACI TOPCUOĞLU
Projeler ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi/Çevre Mühendisi/MBA

Telefon: 0312 640 11 00 - 1143 E-mail: d.danaci@baskentosb.org

Büşra ALTIPARMAK
Dış Ticaret & Proje Uzmanı/Uluslararası İlişkiler

Telefon: 0312 640 11 00 - 1189 E-mail: b.altiparmak@baskentosb.org

Ekin Oya ŞENER
Proje Uzmanı/Kimya Mühendisi

Telefon: 0312 640 11 00 - 1204 E-mail: e.sener@baskentosb.org