Başkent OSB Yenilik Merkezi, işletmelerin teknoloji geliştirmesine liderlik ediyor ve inovatif dönüşümü sağlıyor. Yalın üretim, verimlilik artışı, teknoloji yönetimi ve dijitalleşme konularında uzman ekibiyle size destek sunuyor.

İletişim Bilgileri

Şadi Türk Bulvarı No:19
Malıköy - Sincan / ANKARA
Yenilik Merkezi Binası
+90 312 640 11 00
Dahili: 1201 / 1202 / 1203
Başkanın Mesajı

Yenilikçi Bir OSB Olma Yolunda Emin Adımlarla İlerliyoruz.

Başkent OSB Yenilik Merkezi, işletmelerin Başkent Organize Sanayi Bölgesi, firmalarına sürdürülebilir, çevreye duyarlı, yenilikçi, kaliteli hizmet ve altyapı sunabilen, sanayinin üretim kapasitesini ve rekabet gücünü arttırabilen, kaynakları verimli kullanabilen ve Ar-Ge çalışmalarına her zaman öncelik veren örnek bir organize sanayi bölgesi olma hedefini benimsemiştir.

Yenilikçi üretimin sürdürülebilir büyümeyi de beraberinde getirdiğini biliyoruz. Ar-Ge ve yenilik çıktılarının artırılması, ileri teknolojinin imalat sektöründe kullanılması, üretimde yerli katma değerin yükseltilmesi ve sürdürülebilir üretime imkân veren yüksek teknolojili ürün desenine geçilmesi, firmaların rekabet güçlerinin artırılmasının önünü açmakta ve ülkemiz ekonomisine katkı sağlamaktadır. Bununla birlikte, yenilikçiliği sadece sunduğu salt ekonomik kazanım boyutuyla değil, çevresel sürdürülebilirlik boyutuyla da ele almak gerekliliğinin bilincindeyiz. Endüstriyel ekonomide üretim, kullanım ve imha süreci yerine “dönüşümü ve yeniden dönüşümü esas almayı” ifade eden döngüsel ekonomi dönemine ayak uyduran ve bu yönde çeşitli projeleri hayata geçirerek firmalara ışık tutan yenilikçi bir Organize Sanayi Bölgesi olmanın öneminin farkındayız. Başkent OSB Yönetimi olarak gerçekleştirdiğimiz her çalışmada bu hedef doğrultusunda belirlediğimiz yenilikçi bakış açımız, bölge olarak ilklerin peşinden gitmemiz ve sanayicilerimizle birlikte benimsediğimiz sürdürülebilir büyüme eğilimimiz ile öncelikle Ankara olmak üzere ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmak ve üreterek değer yaratma gayesindeyiz.

Bu bakış açısıyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Bölgemizin ortaklığında kurulan Başkent OSB Yenilik Merkezini Ocak 2023 itibari ile faaliyete aldık. Bu merkezde, bölgemizde faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge, yenilik, yeşil dönüşüm ve dijitalleşme gibi alanlarda farkındalıklarını oluşturmak, iş birliklerini geliştirmek, beceri ve kapasitelerini artırmak yoluyla yerel, ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilirliklerine destek olmayı amaçlıyoruz. Özellikle bölgemiz firmalarının dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırarak, üretim süreçlerinde edinilen bilgi ve çıktıların organizasyonda sürdürülebilir bir öğrenme, iyileşme ve gelişime evrilmesini teşvik edeceğiz. Yenilik Merkezimiz hem firmalar arası hem de firmalarla uluslararası, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla iş birliği ve koordinasyonu sağlayarak farklı konularda birçok proje ve çalışmalar yürütecektir.

22 yıldır olduğu gibi, yaptığımız tüm bu çalışmalarla katılımcı memnuniyetinin artırılması ve Başkent Organize Sanayi Bölgemizin gerek nitelik gerekse nicelik olarak daha başarılı sonuçlara imza atması hedefindeyiz. Başkent OSB Yönetimi olarak yenilikçilik ekseninde vermiş olduğumuz hizmetler ile sanayicimizin gelişimine katkıda bulunma motivasyonuyla başarılı çalışmalarımıza devam edeceğiz.

Şadi TÜRK

Başkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı