Başkent OSB Yenilik Merkezi, işletmelerin teknoloji geliştirmesine liderlik ediyor ve inovatif dönüşümü sağlıyor. Yalın üretim, verimlilik artışı, teknoloji yönetimi ve dijitalleşme konularında uzman ekibiyle size destek sunuyor.

İletişim Bilgileri

Şadi Türk Bulvarı No:19
Malıköy - Sincan / ANKARA
Yenilik Merkezi Binası
+90 312 640 11 00
Dahili: 1201 / 1202 / 1203
Yenilik Yönetim Eğitimi

Yenilikçilik Programı "Yenilik Yönetimi Eğitimi" İlk Fazı Gerçekleştirilmiştir!

Başkent OSB Yenilik Merkezi tarafından yürütülen ve uygulama aşamasına Ağustos 2023 itibari ile geçilen Yenilikçilik Programı kapsamında 20 katılımcı firmamıza Temel-Orta-İleri düzey Yenilik Yönetimi Eğitimi verilmiştir. 

 

Yenilikçilik Programı’nın uygulayıcı danışmanlık ekibinden Sayın Kadir Ceran tarafından 28-29 Eylül 2023 tarihlerinde 09:30-17:30 saatleri arasında üç oturum halinde gerçekleştirilen eğitime 20 firmadan yaklaşık 37 firma temsilcisi katılmıştır. Eğitimde “İnovasyon, Firma Stratejisi, Liderlik ve Kültür, Proje Yönetimi, Risk Yönetimi-Ürün Yaşam Döngüsü, Kapasite Geliştirme ve Yetenek Yönetimi” konu başlıkları ele alınarak firmalarımızın beceri, yetkinlik ve farkındalıkları arttırılması amaçlanmıştır. Danışman ve eğitimcimiz sayın Kadir Ceran’a kendi tecrübe ve bilgi birikimlerini firma temsilcilerimize aktardığından dolayı teşekkür ederiz. 

 

Firmalarımızın yenilik yönetimi eğitimine benzer eğitimler ile yenilik kültürünü firma içinde de geliştirmelerine Başkent OSB Yönetimi ve Yenilik Merkezi olarak destek olmaya devam edeceğiz. Tüm katılımcılarımıza eğitimlerin faydalı olmasını dileriz.