Başkent OSB Yenilik Merkezi, işletmelerin teknoloji geliştirmesine liderlik ediyor ve inovatif dönüşümü sağlıyor. Yalın üretim, verimlilik artışı, teknoloji yönetimi ve dijitalleşme konularında uzman ekibiyle size destek sunuyor.

İletişim Bilgileri

Şadi Türk Bulvarı No:19
Malıköy - Sincan / ANKARA
Yenilik Merkezi Binası
+90 312 640 11 00
Dahili: 1201 / 1202 / 1203
UNDP Türkiye Haber Bültenindeyiz!

UNDP Türkiye Haber Bültenindeyiz!

30.08.2023

Başkent OSB Yenilik Merkezimizin güncel faaliyetleri UNDP Türkiye Haber Bülteninde yayınladı.

 

UNDP desteğiyle kurulan yeni merkez, şirketlerin daha yenilikçi ve rekabetçi olmalarına yardımcı olacak

Ankara’da bulunan Başkent OSB Yenilik Merkezi, imalat sektöründeki firmaların yenilik yönetim kapasitelerini geliştirmek için eğitim, danışmanlık ve mentörlük hizmetleri sunacak

 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) işbirliğinde yürütülen Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Teknoloji Geliştirme Projesi kapsamında bu yılın başında Ankara'da faaliyete geçen Başkent OSB Yenilik Merkezi, firmaların yenilik yönetimi konusunda farkındalıklarını artırmaya ve kapasitelerini geliştirmeye başladı. 

 

Merkezin amacı, yenilikçilik kültürünü aşılayarak ve yaratıcılığı sistematik bir şekilde teşvik ederek firmaların yenilik yapma yeteneklerini geliştirmek. Yenilik yönetimi sayesinde firmalar, fikir üretiminden pazarlamaya ve hatta satış sonrası hizmetlere kadar çeşitli süreçlerde yenilikçilik fırsatlarını değerlendirerek maliyetlerini düşürebilir, verimliliklerini ve etkinliklerini artırabilir, böylece hem ulusal hem de uluslararası ölçekte rekabet güçlerini geliştirebilirler.

 

Merkezde yürütülen Yenilikçilik Programı kapsamında Başkent OSB'de imalat sanayinde faaliyet gösteren 28 firmanın yenilik yönetimi kapasitesi IMAGE (Innovation Management Assessment Gadget for Enterprises) değerlendirme aracı kullanılarak ölçüldü. Bu değerlendirmenin ardından 20 firma için yenilikçilik yol haritaları hazırlandı ve firmalar özelinde proje önerileri geliştirildi.

 

Yenilikçilik Programının uygulama aşaması ise 16 Ağustos 2023 tarihinde düzenlenen toplantıyla başladı. Seçilen 20 şirkete program hakkında bilgi verilen toplantıda katılımcılara, yenilikçi düşünme ve yeni trendlere uyum sağlama konusunda içgörü kazandırılması amaçlandı.

 

Bundan sonraki süreçte, 20 firmaya özgü hazırlanan proje önerileri doğrultusunda eğitim, danışmanlık ve mentörlük hizmetleri planlanacak. Eylül ayında program yaygınlaştırılacak ve Başkent OSB Yenilik Merkezi ile aynı dönemde faaliyete geçen Çerkezköy OSB ve Yalova Makine İhtisas OSB Yenilik Merkezlerindeki firmalara da eş zamanlı olarak bu hizmetler sunulacak. 

 

OSB'lerde faaliyet gösteren firmaların yenilik yönetimi kapasitelerini ölçmek, analiz etmek ve geliştirmek amacıyla tasarlanan Yenilikçilik Programı, OSB'lerde Teknoloji Geliştirme Projesi kapsamında açılan Yenilik Merkezleri tarafından uygulanıyor. İlk Yenilik Merkezi Manisa OSB'de kurulmuş ve program ilk olarak buradaki 16 firmaya uygulanmıştı. 2023 yılı sonuna kadar Türkiye'deki diğer üç yenilik merkezinde de firmaların yenilik yönetim kapasitelerini geliştirmeye yönelik hizmetler tamamlanmış olacak.

 

Kaynak: 

https://www.undp.org/tr/turkiye/news/undp-destegiyle-kurulan-yeni-merkez-sirketlerin-daha-yenilikci-ve-rekabetci-olmalarina-yardimci-olacak