Başkent OSB Yenilik Merkezi, işletmelerin teknoloji geliştirmesine liderlik ediyor ve inovatif dönüşümü sağlıyor. Yalın üretim, verimlilik artışı, teknoloji yönetimi ve dijitalleşme konularında uzman ekibiyle size destek sunuyor.

İletişim Bilgileri

Şadi Türk Bulvarı No:19
Malıköy - Sincan / ANKARA
Yenilik Merkezi Binası
+90 312 640 11 00
Dahili: 1201 / 1202 / 1203
UNDP

Organize Sanayi Bölgelerinde Teknoloji Kullanımının İyileştirilmesine Yönelik Model Geliştirme Projesi Kapanış Toplantısı Gerçekleşti

Başkent Organize Sanayi Bölgesi’nin 4 pilot OSB’den biri olduğu UNDP ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ortaklığı ile yürütülen Organize Sanayi Bölgelerinde Teknoloji Kullanımının İyileştirilmesine Yönelik Model Geliştirme Projesi tamamlandı.

OSB'leri girişimcilik, yenilik ve teknoloji geliştirecek şekilde yenilikçi merkezlere dönüştürmeyi hedefleyen bu proje kapsamında pilot olarak seçilen Başkent, Manisa, Çerkezköy, ve Yalova OSB'lerde yenilik merkezleri kurularak işletmelerin gelişimi desteklendi. Dört pilot OSB'deki işletmelerin yenilikçilik yönetimi kapasitelerini geliştirmek amacıyla sağlanan destekler ile; 4662 kişi eğitim ve etkinliklere katıldı, 118 firma için yenilikçilik kapasitesi değerlendirmesi yapıldı ve 114 firma için değerlendirme raporu hazırlandı.

Yenilikçilik yönetimi ile işletmeler, fikir üretiminden pazarlamaya kadar olan süreçte inovasyon fırsatlarını değerlendirerek maliyetlerini azaltıp verimliliğini artırıyor. Böylece, yenilik merkezleri aracılığıyla sağlanan destekler ile şirketlerin rekabet güçleri artıyor.